The best bookmaker bet365

Menu

Historisk sus da forhandlere og importører var samlet om ATV og snøscooter

Historisk sus da forhandlere og importører var samlet om ATV og snøscooter


Historiens første medlemsmøte for Norsk Bransjeforening for ATV og Snøscooter (NBAS) ble svært vellykket, med solid oppmøte fra hele landet og høyt engasjement fra både forhandlere, importører og inviterte gjester.

 

Solid oppmøte, mange deltakere på videolink, spennende foredragsholdere og solid engasjement preget tidenes første medlemsmøte for den nye bransjeforeningen for ATV og snøscooter – NBAS.

 

- Det er gledelig å registrere den gode interessen for foreningen. Vi opplevde stort engasjement fra både forhandlere, importører, aktuelle samarbeidsaktører og foredragsholdere. Foreningen går en spennende fremtid i møte, med mange viktige oppgaver på agendaen, sier Truls Tvete fra Polaris Norway. Han er styreleder i NBAS.

Deltakere fra Nordkapp til Lindesnes

Aktører fra hele landet deltok på medlemsmøtet som ble avholdt ved Lillestrøm 2. mars. Forhandlere fra Finnmark til Agder hadde tatt veien til møtet. I tillegg deltok flere digitalt.

- Vi var litt spente på oppslutningen ettersom vi er inne i en travel tid for mange aktører i ATV- og snøscooterbransjen. Den gode responsen var derfor svært gledelig, sier forhandler Kristoffer Borgenhov.

 

Kristoffer Borgenhov tok for seg noen av utfordringene ATV- og snøscooterbransjen står overfor de kommende årene.

 

Utfordringer

Styreleder Truls Tvete ønsket velkommen og fortalte om bakgrunnen for engasjementet til både forhandlere og importører. Forhandler Kristoffer Borgenhov fulgte opp med en appell om hvorfor det er viktigere enn noensinne med en samlet ATV- og snøscooterbransje.

- Bransjen har flere utfordringer som vi må ta hensyn for i fremtiden. Jeg mener vi står sterkest rustet til å møte alle disse utfordringer dersom vi alle trekker i samme retning, sa Borgenhov.

 Thommas Fylling fra importør Erling Sande AS tok for seg ulike faktorer som påvirker bransjen. Også Fylling var klar på at bransjen møter utfordringene best ved at hele verdikjeden arbeider sammen.

 

Lars-Inge Haslie fra Statens vegvesen var invitert for å snakke om snøscooter- og ATV-sikkerhet. Haslie la frem ulykkesstatistikk på begge kjøretøygruppene. Han drøftet aktuelle tiltak og luftet mulige samarbeidsformer med bransjen.

 

Erik Kirkvold er leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd. Han fortalte om historikken til foreningen, med alt arbeidet som er lagt ned i forbindelse med etablering av både klubber og løyper lokalt i landet. Kirkvold spurte salen hvordan snøscooterklubbene og bransjeforeningen – med forhandlere over hele landet – kan samarbeide omkring felles mål.

 

Erik Kirkvold representerte Snøscooterklubbenes Fellesråd, og luftet alternative samarbeidsområder med NBAS.

 

NBAS har nå en liste over aktører i bransjen som er klar for å bli medlem i foreningen. Styreleder Truls Tvete er glad for den gode responsen fra aktører over hele landet. Men han er klar på at det er nå den virkelige jobben starter:

 

- Mange aktuelle arbeidsområder er ført opp på blokka. Nå starter jobben med å rekruttere inn flere medlemmer og arbeidet med de mange oppgavene som ligger foran oss, sier han.

 

Informasjon om medlemskap i NBAS vil i løpet av kort tid bli sendt ut til alle som har sagt ja eller vist interesse for å bli medlem.

 

ABONNERE here!

 

DIGITAL UTGAVE

Read more...

Best bookmaker bet365 Bonus