The best bookmaker bet365

Menu

Utlendinger uvelkommen

Utlendinger uvelkommen.


Isfiske er pop blant oss scooterkjørere – særlig nord i landet der man har lov. 
Nå får ikke utlendinger lenger fiske i den mest populære tiden – 15.mars til 15. juni i Finnmark. Slike krav er det også sør i landet der staten eier grunn – både jakt og fiske. 
Man gjør dette for å minske «trengsel, forsøpling og parkering». Det er vel neppe snakk om noen invasjon, men trafikken øker vissnok. Helt greit at det ikke blir «villfiske» og man kan prøve å regulere. Norske turistbedrifter får unntak. 

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus