The best bookmaker bet365

Menu

Scooter i Oslo


Scooter i Oslo.

Oslo kommune ønsker seg el.scootere. De har sendt en mail til oss i scooternorge, og spurt om el.scootere finnes, og event. når de er på markedet. Som vi vet er det ingen i salg – ennå. Men vi vet litt: I neste nr av vårt magasin har vi en større sak om el.modeller som er under utprøving i Finland. Kjøp og les! I sin mail til oss fortelles det fra Oslo at man ønsker å bli mer miljøvennlig – bytte ut bensindrift. Vi på vår siden visste ikke at storbyen hadde scootere i det hele tatt. Selvsagt har vi sendt en fyldig mail til Oslo og fortalt hvordan verden er med el-på-snø! Svaret er servert til  «Idrettsoperatøren».

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus