The best bookmaker bet365

Menu

Løyper under kraftledninger


Løyper under kraftledninger.

I USA har man i mange år gjort slike kraftgater til gunstige områder for løype-legging. Dette skjer i mange stater. Ideen er at man fra før har lange traseer som er ryddet for skog/vegetasjon. Disse løypene er satt i statlig administrasjon og håndheving. Sommerstid brukes de til sykkelstier. Sikkert en god ide dette.

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus