The best bookmaker bet365

Menu

1,2 mill. scootere i USA


1,2 mill. scootere i USA.


Totaltallet av registrerte scootere i USA er 1.236439(!) mens det i Canada er 599.696. 41% av nysalget foregår i øvre del av Midt-Westen, 30% i vest og 29% i nordøst. Salget har økt jevnt de siste tre årene og sist vinter var på vel 53.000. Det positive er at man har fått solgt unna masse overliggere både fra 016/017/018. Akkurat det betyr mye for oss her hjemme også. Nå er forhandlerne i stand til å ta imot neste år modeller i mye større grad. Det igjen betyr at fabrikantene kan satse mer på nyutvikling av produkter – og nye spennende modeller. 

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus