The best bookmaker bet365

Menu

Pensjonister i Holtålen i harnisk


Pensjonister i Holtålen i harnisk.

Snart er det valg og Pensjonistpartiet i Holtålen skal ha seg frabedt at de blir tatt til inntekt for tilgang til mer scooterbruk. De ønsker ikke at «scooterklubben skal forsøke å etablere seg som en maktfaktor» før valget. Så kan man spørre: Hvorfor ikke det, absolutt alle andre interessegrupper i et lokalsamfunn gjør nettopp det?

De snakker om at det skaper splid i bygda med mer scooterbruk. Men Holtålen scooterklubb er en meget aktiv klubb med mange medlemmer. At man ikke tar hensyn til en slik aktiv organisasjon i lokalmiljøet, er like splittende. Pensjonistene bør innse at tiden ikke er parkert i fortiden. Scooter i lokalmiljøet er for svært mange bolyst – for at de bor akkurat der.

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus