The best bookmaker bet365

Menu

Løypeavgift


Løypeavgift er ikke noe man bare i Norge praktiserer. Rett nok er det ikke alle som gjør det. Lengst nord har man hatt en holdning at dugnadsinnsats skal være nok. Men også den er det blitt skralt med etter hvert. I utvalgte kommuner får man det til som i Tinn/Telemark der man i mange år har hatt en avgiftsordning som alle aksepterer. Nå kommer flere etter med slike ordninger, men det krever jo en oppfølging, eller kontroll.

I mange stater i USA har man i årevis sett på dugnad som en soleklar forpliktelse for å holde løypene i drift. Da er det den lokale klubb som har tatt seg av dette – i hver stat. Nå fra nyttår endres ting. I staten Idaho krever man inn en avgift – og man får et klistremerke. Denne avgiften må både statens egne innbyggere og besøkende betale. Avgiften er på om lag 120,-. Kan vel hende at også der har dugnadsinnsatsen avtatt...

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus