The best bookmaker bet365

Menu

Leserinnlegg: Rekreasjonsløyper truer IKKE natur & friluftsliv

Jeg tror ikke at rekreasjonsløyper for scootere ødelegger kvaliteten i skog og mark. Hvis man er så redd for at "tradisjonelt friluftsliv" går tapt med at noen kanskje ønsker å kjøre scooter, tror jeg er helt feil. Men du vil kanskje få flere ut i naturen som kanskje ikke har muligheten til å komme seg ut på andre måter.

For min egen del er det slik etter at jeg som myk trafikant ble rimelig hardt skadet i en bilpåkjørsel for mange år siden. Etter det har jeg ikke kunnet gå på ski. Jeg kjører nå scooter (med løyve) i utmark. Jeg vil også i den forbindelse rette en takk til min hjemkommune S. Land for at de har gitt meg denne muligheten.

Det er først etter at jeg kjøpte scooter som jeg har fått dratt på pilking på et nærliggende tjern som vi før i tiden gikk på ski til for å pilke. For meg har dette vært kjempeflott. Det har også i den sammenheng ført til at venner, bekjente og slektninger som ikke har vært der på årevis har blitt med og gått sammen i den oppkjørte scootertraseen og hatt fine dagsopplevelser ute i naturen. 

Alle har vel observert dyr når de har vært ute og kjørt, det virker da ikke som at dyra blir så veldig skremt av motorduren. Det er når vi eventuelt stopper opp og begynner å snakke eller at de får ferten av oss mennesker de virkelig får fart på beina. Det er mange år siden jeg har sett rådyr på jordet nede ved oss, men etter at jeg har kjørt opp trase så har det plutselig dukket opp rådyr daglig, og jeg ser jo hvor de går når jeg er ute med scooteren. De går da i traseen der det er enklere for dem å ta seg frem i snøen. Dette må jo være en vinnvinn situasjon skulle en tro?

Jeg ser at man påpeker at det fortsatt var ulovlig kjøring utenfor lovlige løypetraseer der dette er prøvd ut. Jeg tror det er nærmest umulig å unngå slike hendelser, for det blir da kjørt ulovlig med mopeder, motorsykler og biler både på og utenfor veien, men jeg tror at hvis man har lovlige løyper så kan man i alle fall prøve å forebygge slike hendelser. Jeg velger å tro at de aller fleste vil respektere kjørereglene for snøscooter som vi gjør med andre kjøretøyer. Vi er så veldig flinke til å forby alt mulig i Norge og det er ikke sikkert det alltid er en fordel. Så hvis noen ønsker å kjøpe seg en scooter så kunne det i alle fall ha vært en mulighet til å kjøre lovlig i oppkjørte traseer. Da tror jeg nok at den holdningen snur etter en stund og at de fleste vil holde seg til disse lovlige traseene.

Jeg må få lov til å ytre en liten frustrasjon nå da jeg først skriver dette innlegget. For da jeg leste en artikkel der det sto at politiet brukte helikopter for å lete etter ulovlig kjøring med scooter (dette var i et annet fylke, men dog!!!), da blir man oppgitt.Da er det mannskap tilgjengelig og ei ingen som snakker om ressurser, men da det er terroranslag i Norge, når startet politihelikopteret opp da???? Kan få litt hodepine av slikt.

Da dette forslaget (kommunal råderett/red.anm) forhåpentligvis går gjennom, håper jeg at det kan gis midler til kommuner som ønsker å tilrettelegge for slike tilbud(løyper). Da kunne de støtte lokale lag med midler slik at de får muligheten til å tilrettelegge slike traseer. Jeg tror at en stor del av befolkningen ønsker liberalisering av ferdsel med scooter i lovlige traseer. Så hovedkonklusjonen min er da: Tillat dette. 

J. Brede Hauge / Oppland

 

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus