The best bookmaker bet365

Menu

Har DNT enerett på friluftsliv?


Svært kort tid etter at den nye regjeringen signaliserte å utvide de rødgrønnes forsøk til å omfatte alle de 100 kommunene som hadde søkt, erklærte Den Norske Turistforening «krig».

Vi i SKFR ønsker en permanent lovendring som gir alle kommuner muligheten til å etablere scooterløyper innenfor sine grenser. Den nye regjeringen har sagt ja og denne utvidede forsøksordningen må sees på som en mellomløsning for å komme fortere i gang. 40 kommuner skulle få denne muligheten pluss at grensekommuner skulle få etablere tilslutningsløyper til svensk løypenett. Dette kunne i ytterste konsekvens gitt scooterløyper i totalt 70 kommuner om ingen av de 40 forsøkskommunene var grensekommuner. Nå har den nye regjeringen fastslått at drøyt 100 kommuner får denne muligheten – altså alle som hadde søkt. DNT roper høyt i gangene og bruker alle sparepengene på kampanjer for å få stoppet dette. Argumentene flakker vilt mellom folkehelse, støy og villmannskjøring over alle hauger. Alle som har et snev av innblikk i hvordan scooterbruken fortoner seg i etablerte godt merkede løyper, vet at DNT snakker tøv. 

På spørsmål om de ikke driver dobbeltmoral med tanke på sin egen scooterbruk er svarene alltid en regel om at «det er nyttekjøring og den er de for i regulerte former». DNT skal få bruke scooter til sine formål og vi som bor i distriktene skal få bruke scooteren til å lete etter dem om det blir ruskete vær. Utover det skal vi være ute av syne og være stille. Lokalbefolkningen må være stille slik at DNTs medlemmer får ro og fred. Det kan vi innfri, selv med snøscooterløyper. Vi ønsker løyper i områder hvor vi aldri ser DNT sine medlemmer, ingen andre heller for den del. Det er snakk om løyper regulert av kommunene selv etter plan- og bygningsloven. Det vil ligge nasjonale føringer i bunnen og det kommer til å bli en masse jobb for å få de godkjent. 

Dette er et system laget av styresmaktene for at alle skal bli hørt å ha lik innflytelse. Nå får vi i scooterklubbene slengt i trynet at vi skal være så mye bedre organisert enn andre interesser. Både DNT og FRIFO har vist oss det motsatte i sin propaganda mot "frislipp" som de konsekvent kaller ordningen med kommunalt sjølstyre. De er dyktige i DNT til å lage vrangforestillinger om hva dette egentlig dreier seg om. Det kan skyldes den store oppslutningen de har, for folk liker å være på tur, og folk liker DNT. Uproblematisk i utgangspunktet, men når noen har så stor oppslutning og velger å bruke den til å svartmale alt som ikke har med det tradisjonelle friluftslivet å gjøre, da blir det respektløst. DNT mener at det de står for er det» riktige friluftsliv». 

Det er en etnosentrisk holdning som absolutt ikke alle medlemmer i DNT har, men landstyrevedtaket fra 2010 er fortsatt gjeldende og det brukes for alt det er verdt. Med millionoverføringer fra norske skattebetaleres penger er det ikke vanskelig å bygge troverdighet. Hvorfor kan det ikke aksepteres andre former for friluftsliv? Hvorfor kan vi ikke tilgodese noen områder til løyper for rekreasjonskjøring med scooter? DNT utfordres til å komme og se på våre løypeforslag så de kan fortelle oss hvorfor i all verden vi ikke kan kjøre der.

Erik Kirkvold
Snøscooterklubbenes Fellesråd

 
Artikkel publisert i Atv & ScooterNorge 1-2014

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus