The best bookmaker bet365

Menu

Innkjøring


Siden forbrenningsmotoren ble oppfunnet har innkjøring vært et fokus. Det litt underlige er at det har vært – og er så mange ulike syn på dette. Man skulle tro at «innkjøring» var en definert kunnskap som var almen og nøyaktig. Slik har det altså ikke vært- og er det heller ikke i dag. Men noen ting er det sånn passe enighet omkring. 

2-takt & 4-takt
Det skiller også stort omkring innkjøring av 2-takt og 4-takt. Mer eller mindre er man enig om at en 2-takter behøver innkjøring. Det vil da si at du ikke pøser på med full gass fra første tur og holder den slik – for å sette det på spissen. Det er vel en passe enighet om at du i de første 50km tar det litt «lungt» og bare gir full pinne sånn dann og vann. 

Ulike syn på 4-taktinnkjøring
Med 4-takt er verden litt annerledes. Kravet til en forsiktig innkjøring er ikke så eksakt og man lager ikke samme skremmebilde dersom du piner litt på fra start.  Men det er klart at man sikrer seg lengre levetid for motoren ved å tenke litt innkjøring også med 4-takt. Et annen uttalt syn er at man bare SKAL klype på fra start. Det sikrer at man da vil ha et kjøretøy som i fortsettelsen vil prestere bedre på fart. På den annen side vil levetiden reduseres. Men who cares når man vet at en god 4-takter uansett yter i 10.000km. Trenger man en scooter som lever lengre enn det– er det ikke bedre om motoren yter skikkelig i 10.000 som egentlig for de aller fleste er tilstrekkelig levetid for en scooter... litt sånn satt på spissen dette og….!

Martin Schankes råd
En annet forhold er belastning under innkjøring – og det gjelder både 2- og 4-takt. Dersom man har fokus på å gi mer belastning under innkjøring, vil man korte ned innkjøringsperioden. Da bidrar man til at stempelforingene «går seg til» raskere og motoren setter seg og bruksmodus kan fortere oppnås.  Faktisk er det veteranguru Martin Schanke som i sin tid forfektet dette synet. Verdt å merke seg med andre ord.

Hvilken olje til innkjøring
Så er det olje. Før var f. eks. Yamaha helt klar på at man skulle innkjøre med mineralsk olje. Nå er det tvert i mot – syntetisk. Man kan si at de vingler, men det er slett ikke sikkert. Med moderne materialer i motorkonstruksjon kan det faktisk være slik at syntetisk er best. Uansett er det litt ulike syn på dette i dag – i moderne tid(!) Artikkelen har vært publiser i Atv & ScooterNorge 3-2015

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus