The best bookmaker bet365

Menu

Stort scootermøte i Canada

Stort scootermøte i Canada.

Årlig samles scooterfolk fra hele verden til en kongress. I år er den i Canada – 7-9.juni. Dit drar for første gang også norske deltakere – 2 fra Vegvesenet og 2 fra Scooterklubbenes Fellesråd. Felles utfordringer, lære av hverandre og bygge nettverk. Flott av vi endelig har noen fra Norge som deltar, og svært bra at Vegvesenet kjenner sin besøkelsestid. For et par år siden var flere fra Vegvesenet med på ATV & ScooterNorges årlige USA-tur der vi tester nye modeller. Her ble kontakter knyttet, og nå er de altså med på denne konferansen. Bra at vi kan bidra her i Atv & ScooterNorge! God tur, alt skjer i Winnipeg. Selvsagt vil vi ha bred dekning fra møtet i neste nr. av ATV & ScooterNorge.

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus