The best bookmaker bet365

Menu

De 10 skredBud

De 10 skredBud.
Man skal være ydmyk når man ferdes i skredutsatt terreng. Varsom.no har laget en lang sak på sin nettside. Her har du et utdrag – blant annet med de «10 bud» som listes opp.

scooterRåd fra varsom.no
1. Sjekk vær- og skredvarselet
2. Legg en plan for turen og velg terreng basert på snøskredvarselet.
3. Ha en plan B for tur. Dra heller på tur i slakere terreng.
4. Påse at alle i gruppa har med skredsøker, spade og søkestang.
5. Kjør en av gangen om dere skal ned eller opp en bratt side.
6. Kjør også en av gangen om dere skal krysse skredterreng.
7. Stans alltid i sikre områder hvor du ikke står i utløpssoner for snøskred.
8. Ha oppmerksomhet til terrenget over deg når du kjører.
9. Stans på trygge områder, og diskuter ruta videre for turen.
10. Ser du andre som setter seg selv- eller andre i farlige situasjoner, ikke vær redd å si i fra.

Vær obs, skaff skedsøker
Ha alltid med deg sender/mottaker, søkestang og spade med på scootertur. Tid er en knapphet om en skredulykke skulle inntreffe. Kjører du i- eller i nærhet til skredterreng, må du kunne gjenkjenne skredterreng. Et snøskred som har løsnet i løpet av det siste døgnet er et godt tegn på at det er betydelig skredfare eller høyere. Skredterrengfeller som trange dalfører, under snøskavler, i nærhet til stup og i skog.

 

 

back to top

Best bookmaker bet365 Bonus