The best bookmaker bet365

Menu

www.scooternorge.no

www.scooternorge.no

Scootersalg i «små» land


Scootersalg i «små» land.


6 land i verden betegnes som scooterland i bransjen. Norge, Sverige, Finland. Canada, USA og Russland. Men det selges også i andre land – om enn i ørsmå antall. Island, Japan, Chile, New Zealand – for å nevne noen. I disse landene ble det sist sesong solgt fattige 2362 nye scootere(samlet for disse landene). Som i de store «scooterlandene» var det en økning her også fra 2322. Små tall, men uansett økning er det positivt – alle monner drar.

Canada, et scooterland


Canada, et scooterland.

Vi vet alle at Canada er et stort scooterland. Det ble solgt 47.000 nye scootere der sist sesong. Det er nærmest helt likt året før. Mens alle andre «scooterland» øker, har Canada altså en nullvekst. Men det er jo bra at det ikke synker i alle fall. Internt i landet øker salget stort i øst, i staten Quebec mens det daler i vest. Det vil si i de svært så snørike områdene i British Colombia. Mange her hjemmefra har vært der og kjørt. De vet at det er utrolige snømengder der. Totalt er det nær 600.000 registrerte scootere i Canada.

1,2 mill. scootere i USA


1,2 mill. scootere i USA.


Totaltallet av registrerte scootere i USA er 1.236439(!) mens det i Canada er 599.696. 41% av nysalget foregår i øvre del av Midt-Westen, 30% i vest og 29% i nordøst. Salget har økt jevnt de siste tre årene og sist vinter var på vel 53.000. Det positive er at man har fått solgt unna masse overliggere både fra 016/017/018. Akkurat det betyr mye for oss her hjemme også. Nå er forhandlerne i stand til å ta imot neste år modeller i mye større grad. Det igjen betyr at fabrikantene kan satse mer på nyutvikling av produkter – og nye spennende modeller. 

Scootersalg i verden


Scootersalg i verden:
Oppgang år for år.

En gang - for lenge siden, rundt årene 1997/98 var totalsalget av scootere godt over 200.000. Siste sesong var det 133.000 worldwide. En nedgang som merkes, men trenden har snudd etter et bunnår rundt 2010. Altså en positiv utvikling. Salget økte med 6.6%. Det er salget utenfor USA/Canada som øker. Likevel er det en økning på 3,5% i USA, mens Canada går fra 47.000 til 46800. Det er mao stabilt der. Sverige hadde en økning på nær 18%. Det er jo meget bra – overraskende bra. Enda mer hyggelig er økningen i Finland på 26.3%, men det selges flere scootere i Norge enn i Finland.

Best bookmaker bet365 Bonus